دوشنبه, ۳۱ اردیبهشت , ۱۳۹۷

شرکت مهندسي مشاور دز اب با توجه به ضرورت انجام خدمات نقشه برداري در پروژه هاي خود در گرايش هاي مختلف اقدام به اخذ رتبه نقشه برداري نمود و تا كنون پروژه هاي بسياري در اين زمينه انجام داد است.

 • تهيه نقشه هاي توپوگرافي اعم از منطقه اي، شهري و نقشه هاي کاداستر، نقشه برداري
 • پياده کردن نقشه ها شامل مسيرها، خطوط لوله و انتقال نيرو، نقشه هاي شهري و ثبتي
 • تهيه پروفيل هاي طولي و عرضي و تجميع و افراز زمين
 • نقشه برداري تونل و معدن، ميکروژئودزي، و مطالعات جابجايي گسلها
 • طراحي و ايجاد سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي (GIS)، زميني (LIS)، کاداستر
 • تعيين و اندازه گيري نقاط کنترل زميني عکسي
 • جمع آوري وآماده سازي اطلاعات مکاني به منظور ورود سيستم اطلاعات جغرافيايي
 • پردازش هاي کارتوگرافي و ترسيم رقومي نقشه هاي تهيه شده
 • تأليف، تدوين، ترسيم و ارائه کليه نقشه ها، اعم از : توپوگرافي، جغرافيايي، زمين شناسي و ...
 • ساير امور کارتوگرافي تا مرحله چاپ.
 • انجام خدمات نقشه برداري اراضي لور انديمشك
 • انجام خدمات نقشه برداري مسيريابي كانالها وزهكشهاي درجه 3و4 طرح حميديه سمت چپ
 • انجام خدمات نقشه برداري اراضي طرح شهيد رجائي - اميديه
 • انجام خدمات نقشه برداري خيابانهاي اصليكوي ابوذر خرمشهر
 • انجام خدمات نقشه برداري خيابانهاي اصلي كوي عباره خرمشهر
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح خط انتقال آب مسير اميديه به رامشير
 • انجام خدمات نقشه برداري محل آبگير وخط انتقال آب شهرستان لالي
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح خط 30 اينچ انتقال آب مسجد سليمان
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح ساختمانهاي جنبي نيروگاه دوم سد شهيد عباسپور
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح خط انتقال آب شهر اميديه
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح جامع آبرساني شهر باغملك
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح جامع شبكه توزيع آب شهر باغملك
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح ساماندهي رودخانه كارون درمحدوده شهر اهواز
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح مخازن ذخيره آب و تاسيسات وابسته شهر بهبهان
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح شبكه فاضلاب ملاثاني
 • انجام خدمات نقشه برداري طرح تصفيه خانه فاضلاب ملاثاني
 • انجام خدمات نقشه برداري پروژه تعيين حريم و بستر زاينده رود
 • انجام خدمات نقشه برداري سازه هاي اندازه گيري حجمي آب در شبكه هاي بهره برداري
 • انجام خدمات نقشه برداري
 • انجام خدمات نقشه برداري اراضي واشيان
 • انجام خدمات نقشه برداري مناطق توسعه يافته شهر ايذه
 • انجام خدمات نقشه برداري دشت ميانبندان شوشتر
 • انجام خدمات نقشه برداري پارك 1000 متري ساحل غربي بوشهر
 • انجام خدمات نقشه برداري شهر شوشتر
 • خدمات نقشه برداري مسيرخط انتقال آب شرب دارخوين تا شادگان
 • خدمات نقشه برداري مناطق توسعه يافته شهر شادگان
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال آب طرح ساماندهي رودخانه مهرانه رود
 • خدمات نقشه برداري مناطق توسعه يافته شهر شوشتر
 • خدمات نقشه برداري مجتمع هاي روستايي جهان آباد بروجرد
 • خدمات نقشه برداري مجتمع هاي روستايي روميايي كوهدشت
 • خدمات نقشه برداري شهر ويس
 • خدمات نقشه برداري شهر شيبان
 • خدمات نقشه برداري محل تصفيه خانه فاضلاب شهر آبادان
 • خدمات نقشه برداري محل تصفيه خانه فاضلاب شهر خرمشهر
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال فاضلاب شهر آبادان
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال فاضلاب شهر خرمشهر
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال آب از كوت بردلان به مخزن نمره سه شهر مسجدسليمان
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال آب از چال كنار به نفتون شهر مسجدسليمان
 • خدمات نقشه برداري مسير خط انتقال آب از بند رامشير تا تلمبه خانه شهر اميديه
 • خدمات نقشه برداري محل آبگير طرح تامين آب شهرهاي جنوبشرق استان خوزستان
 • خدمات نقشه برداري شهر خرمشهر
 • خدمات نقشه برداري شهر آبادان